خاطره

باسلام وخسته نباشیدبه دوستان زنده دل همیش درخاطرم هستین...... خاطره بازدرخاطرمن خاطرتوکردخطور ودرین جاده خیال رخ توکردعبور قصهءوسوسهءزلف سیاهت چون شب خلوت سردمراساخت زغمهات به ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 23 بازدید

غزل

غزل ای درشرارچشم توآوازه غزل لعل لب خموش تودروازه غزل تاازغرورچشم به دریاچومیکنی فریادموج زلف تواندازه غزل سطرفرغ چهره ای توواژه بلند تنهاخیال روی توشیرازه غزل مصرع ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 26 بازدید
بهمن 93
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 91
1 پست
دی 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
5 پست