باران

سلام به دوستان خوبم مهربانم اینبارهم اینطورشد... بیا فعلن عزیزم  مهربان شو             ورق زن خاطراتت را جوان شو                        وسطرخشکسالی را بسوزان                                     بیا باران  ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 28 بازدید

چهارفصل گذشته

بنام خداوندج .......... درودبرشمایان همه ....................   پایان کودکی ام آغازیک دردخفته درچهارفصل اطرافم بود که من امتدادیک شهردرهم وروزگار وحشت وانتحاررا ازلای برگ های ازباروت ریخته میسراییدم پایان کودکی ... ادامه مطلب
/ 43 نظر / 27 بازدید

نشه

به دوستان سلام ازفرط بی عشقی ....!                                                         مراتاانتهای شهرهمرامیشوی یانه ؟                                                 ازاین دیوانگی هایم توآگامیشوی یانه؟ (۱)                                         که من هردم ... ادامه مطلب
/ 43 نظر / 26 بازدید

انگوری

ودرودمیفرستم برشما........ من ازیک آسمان             فریاد                      نامت میشمارم   لیک                      تنهایم............ ـــــــــــــــــــــــــــ برصحیفه ای ..دیواری خاکستری کوچه مان شکسته شکسته بود               ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 27 بازدید

آشفته

 سلام به آنانیکه ذره نوازی کرده میایندوخط های سبزشان رابررواق این منظرمی نگارند ودرود.... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نیامدی که دمی مست خاطرت باشم               غزل ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 37 بازدید

جدائي

باسلام واظهارسپاس ازشمادوستان نهايت مهربان واينک تقديم به همه.......... جدائی جدائی آتش دريائی درداست گرفتارجدائی رنگ زرداست خداونداجدائی رابسوزان جدائی رامسيرش پرزگرداست ۳۰/۹/۱۳۸۲/زيوری تخار ادامه مطلب
/ 13 نظر / 24 بازدید
بهمن 93
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 91
1 پست
دی 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
5 پست