بی ســـــــــــیگار

بی ســـــــــــیگار                                                 _______________*** هرجا برای گفتن اشعار بی هدف من ماندم وسکوت وسیگار بی هدف کوچه به کوچه در به در از فرط ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 32 بازدید
بهمن 93
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 91
1 پست
دی 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
5 پست