جدائي

باسلام واظهارسپاس ازشمادوستان نهايت مهربان واينک تقديم به همه..........

جدائی

جدائی آتش دريائی درداست

گرفتارجدائی رنگ زرداست

خداونداجدائی رابسوزان

جدائی رامسيرش پرزگرداست

۳۰/۹/۱۳۸۲/زيوری تخار

/ 13 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عزيزه عنايت

سلام دوست مهربان و گرامی ! سروده ء جدائی چنان زيبا است که بر دل مـــی نشيند و از جدائی ها حکايت ميکند . من شعــر مقبول ديگر شما را هم بعنوان تهی خواندم کـــه بسيار زيبا سروده شده است و بنظر من شمــا خود بهتر ين عنوان برايش برگزيده ايد. با معذرت که کمی دير رسيدم و از لطف باصفای شما يک جهان سپاس. موفق و کامگار با شيد.

ميثم(سوته دلان)

عيب خود گويم، به عمرم من نكردم بندگى اين عبـــــــــادتها بود سرمايه شرمندگى دعوى "ايّاك نعبد" يك دروغى بيش نيست من كه در جان و سرم باشد هواى بندگى ای همراه همیشگی من .... با عنوان***تهجد؛رمز شب ٬ وصال نزدیک است ....*** متفاوت تر از همیشه بروز هستم .در انتظار یک رد پای سبز

الحاج محمد ابراهيم زرغون

جدائی آتش سوزان جدائیست مصيبت نامه انسان جدائیست غريب و زار و مغموم کرد جدائی نصيب ملت افغان جدائی دوست محترم زيوري! سلام من خسته دل از جدائی را از آخرين نقطه" کره زمين خاکي يعني از دور هاي دور قبول فرما. بديار تخارستان و تالقان باستان سلام. از حضور شما در کلبه" شمس عشق منت گذارم. از دو بيتي هاي جدائی شما خوشم آمد و من هم منحيث يک غربت زده" دوران و جدايي ديده" هجران از دست ظالمان و تجاوزان ، در اين گوشه" زندان بسر برده چند بيتي ناموزون جدائی بر آن بيت هاي زيباي شما افزودم. سلامت باشيد.

بيتا

خود عشقی ای سراسر همه خوبی و وفا....دوستت دارم تا آخر مرز صفا