پست های ارسال شده در بهمن سال 1387

بی ســـــــــــیگار

بی ســـــــــــیگار                                                 _______________*** هرجا برای گفتن اشعار بی هدف من ماندم وسکوت وسیگار بی هدف کوچه به کوچه در به در از فرط ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 32 بازدید