پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

نشه

به دوستان سلام ازفرط بی عشقی ....!                                                         مراتاانتهای شهرهمرامیشوی یانه ؟                                                 ازاین دیوانگی هایم توآگامیشوی یانه؟ (۱)                                         که من هردم ... ادامه مطلب
/ 43 نظر / 26 بازدید

انگوری

ودرودمیفرستم برشما........ من ازیک آسمان             فریاد                      نامت میشمارم   لیک                      تنهایم............ ـــــــــــــــــــــــــــ برصحیفه ای ..دیواری خاکستری کوچه مان شکسته شکسته بود               ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 27 بازدید