پست های ارسال شده در فروردین سال 1387

آشفته

 سلام به آنانیکه ذره نوازی کرده میایندوخط های سبزشان رابررواق این منظرمی نگارند ودرود.... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نیامدی که دمی مست خاطرت باشم               غزل ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 37 بازدید