پست های ارسال شده در مهر سال 1386

خاطره

باسلام وخسته نباشیدبه دوستان زنده دل همیش درخاطرم هستین...... خاطره بازدرخاطرمن خاطرتوکردخطور ودرین جاده خیال رخ توکردعبور قصهءوسوسهءزلف سیاهت چون شب خلوت سردمراساخت زغمهات به ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 23 بازدید

غزل

غزل ای درشرارچشم توآوازه غزل لعل لب خموش تودروازه غزل تاازغرورچشم به دریاچومیکنی فریادموج زلف تواندازه غزل سطرفرغ چهره ای توواژه بلند تنهاخیال روی توشیرازه غزل مصرع ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 26 بازدید