سلام به دوستان نهایت عزیزوبازهم.....

آنچه دراقلیم دل فریادبود

آنچه دراندیشه هابنیادبود

ازشکست دل بدست زندگی

چکمه های عالمی بیدادبود

/ 2 نظر / 36 بازدید
هارون راعون

سلام نازنين! خيلی زيبا سروده ای. راستی آدرس وبلاگت را نادرست نوشته بودی. اميد سر حال و سبز باشی

بيتا

يار غالب باش، تا غالب شوی.. چه خوبه که ما زندگی را تحت کنترل بگيريم، نه زندگی ما را!! درود بر شما دوست خوبم