سرانجام باران...
ادبیات

ودرودمیفرستم برشما........

من ازیک آسمان
             فریاد
                      نامت میشمارم
  لیک
                     تنهایم............

ـــــــــــــــــــــــــــ

برصحیفه ای ..
دیواری خاکستری کوچه مان شکسته شکسته بود

              نوشته بودند
                       تبسم کن
                                   ومن میگذشتم
                                                     میگریستم

                                                              میگریستم

                                                میگریستم......................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

پیرامون زلفش شب بازی میکرد

                       وبعدهم .......

                                        خورشیدطلوع کرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیریست باران نگاهت

                 برخشکسالی فصل هایم

                نمی بارد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهاربود....

                    وقتی خروشان دیدمش

                               مانندسیل آمد

                                           ومرابرد

                                   که برد

                                        که برد

                                               که برد

                                                     ........

ـــــــــ     ـــــــ      ــــــ


برچسب‌ها:

یکشنبه ۱۳۸٧/٢/۱ | ٢:٤۱ ‎ب.ظ | زیوری ویژه | نظرات ()

Menu
.............................................
WebLink
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................